Treningi

AKADEMICKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO Toruń - plan zajęć 2023/2024
Hala Sportowa , ul. Przy Skarpie 4
AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO BUDO w Obrowie i Lubiczu Górnym
ZS Obrowo, ul. Szkolna 4 , ZS Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23,
www.akkt.torun.pl , akktorun@wp.pl , facebook.com/akkttorun tel. kont. 507 149 719,

KOSZT UDZIAŁU W TRENINGACH

Toruń - Dzieci i dorośli: 150zł/1 m-c (wpłata na konto klubu )
Lubicz – Obrowo - Dzieci i dorośli: 140zł/1 m-c (wpłata na konto klubu )

PROMOCJA:
Wariant I: rodzeństwo (2 osoby –opłatę pomniejszyć o 40 zł)
Wariant II: rodzic + dziecko (rodzic 90 zł)
Wariant II: rodzic + inny dorosły członek rodziny (pomniejszyć o 50 zł)

Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach dokonują opłaty tzw. składki postojowej w wysokości 70zł/1 m-c

Sobotnie treningi kadry – 90zł/1 trening (niezależnie od ilości godzin )

Opłaty półroczne:
1 osoba - 6 miesięcy – 750 zł
rodzeństwo - 1250 zł
Rodzic z dzieckiem - 1200 zł
Opłaty roczne:
12 miesięcy – 1.500zł - jedna osoba
12 miesięcy - 1.300x2 = 2.600 rodzeństwo
12 miesięcy - Rodzic z dzieckiem - 2400 zł

OPŁATY ROCZNE NALEŻY OPŁACAĆ Z GÓRY,
(tzn. za rok 2023 w styczniu, lub za rok bieżący np. od marca 2023 do marca 2024)

Płatności należy dokonywać na konto klubu:

AKADEMICKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
ul. Szosa Chełminśka 48c/4 87-100 Toruń NIP: 979-23-08-610
Nr konta: 61 9511 0000 0052 5637 2000 0010

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko trenującego, opłata za jaki miesiąc i miejsce treningu.
Jeśli osobą wpłacającą jest np: rodzic – obowiązkowo proszę wpisywać nazwisko dziecka trenującego.

W załączeniu j/w do wydruku !

Opłat składek członkowskich dokonujemy do 10-go każdego miesiąca. Wysokość składki wynika z postanowień statutowych i NIE jest uzależniona od ilości tygodni treningowych w danym miesiącu.
Brak wpłaty w danym miesiącu powoduje wykluczenie z zajęć w kolejnym miesiącu.
W przypadku nieobecności na zajęciach, KLUB nie zwraca opłaty członkowskiej.
Nieobecność na zajęciach odrobić można w innych grupach prowadzonych w naszym Klubie, za zgodą trenera prowadzącego.
W przypadku nieobecności na treningach przez miesiąc (choroba – po przedstawieniu zwolnienia od lekarza, wyjazd, przypadki losowe) występuje opłata postojowa w wysokości 70 zł.

WYMAGANIA NA 9 KYU
1. Co to jest karate i skąd pochodzi?
odp. karate to jest stara japońska sztuka walki i samoobrony bez użycia broni.

2. Co znaczy Oss ?
odp. Oss - proszę o współprace.
komentarz - Oss to skrót od zwrotu "onegaishimasu"- proszę o współpracę"

3. Kto to jest Sensei ?
odp. Nauczyciel, Mistrz.
kom. Sensei (jap. ?? dosł. „wcześniej urodzony”; „ten, który uczy”; w znaczeniu: „nauczyciel”, „mistrz”

4. W jakiej pozycji robimy ukłon ?
odp. w pozycji stojącej - pięty razem i w pozycji siedzącej na piętach "seiza".
kom. Seiza (jap. ?? siedzieć we właściwy sposób?) - tradycyjny sposób siedzenia stosowany w Japonii w pomieszczeniach z tatami.

5. Jak nazywamy miejsce treningu karate ?
odp. "dojo"
kom. Dojo określenie w języku japońskim miejsca treningów sportów i sztuk walki albo sali medytacji mnichów buddyjskich zen.
6. Jak nazywa się ćwiczący karate ?
odp. "karate- ka"
7. Jak nazywa się ubranie do karate ?
odp. "karate-gi"

UMIEJĘTNOCI :
-techniki w miejscu i w przejściu:
- technika pięścią " tsuki"
- techniki bloku :
- blok górny "age uke",
- blok dolny "gedan barai",
- blok przedramieniem "soto uke" ,
- blok kantem dłoni "shuto uke",
- technika nożna prosta przednia - "mae geri".