Treningi

AKADEMICKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO Toruń - plan zajęć 2024/2025
Hala Sportowa , ul. Przy Skarpie 4
AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO BUDO w Obrowie i Lubiczu Górnym
ZS Obrowo, ul. Szkolna 4 , ZS Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23,
www.akkt.torun.pl , akktorun@wp.pl , facebook.com/akkttorun tel. kont. 507 149 719,

KOSZT UDZIAŁU W TRENINGACH

Toruń - Dzieci i dorośli: 150zł/1 m-c (wpłata na konto klubu )
Lubicz – Obrowo - Dzieci i dorośli: 140zł/1 m-c (wpłata na konto klubu )

PROMOCJA:
Wariant I: rodzeństwo (2 osoby –opłatę pomniejszyć o 40 zł)
Wariant II: rodzic + dziecko (rodzic 100 zł)

Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach dokonują opłaty tzw. składki postojowej w wysokości 80zł/1 m-c

Sobotnie treningi kadry – 100zł/1 trening (niezależnie od ilości godzin )

Opłaty półroczne opłacane z góry:
1 osoba - 6 miesięcy – 750 zł
Rodzic z dzieckiem - 1400 zł

Opłaty roczne opłacane z góry:
12 miesięcy – 1.600zł - jedna osoba
12 miesięcy - 1.400x2 = 2.800 rodzeństwo
12 miesięcy - Rodzic z dzieckiem - 2500 zł

(tzn. za rok 2024 w styczniu, lub za rok bieżący np. od marca 2024 do marca 2025)

Płatności należy dokonywać na konto klubu:

AKADEMICKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
ul. Szosa Chełmińska 48c/4 87-100 Toruń NIP: 979-23-08-610

Nr konta: 92 1020 5011 0000 9902 0423 6519

AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO BUDO
ul. Obrowska 8 , 87-125 Osiek nad Wisłą

Nr konta: 44 1020 5011 0000 9402 0423 8986

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko trenującego, opłata za jaki miesiąc i miejsce treningu.
Jeśli osobą wpłacającą jest np: rodzic – obowiązkowo proszę wpisywać nazwisko dziecka trenującego.

W załączeniu j/w do wydruku !

Opłat składek członkowskich dokonujemy do 10-go każdego miesiąca. Wysokość składki wynika z postanowień statutowych i NIE jest uzależniona od ilości tygodni treningowych w danym miesiącu. Natomiast jest możliwe trenować we wszystkich miejscach treningowych w całym klubie zgodnie z planem.
Brak wpłaty w danym miesiącu powoduje wykluczenie z zajęć w kolejnym miesiącu.
W przypadku nieobecności na zajęciach, KLUB nie zwraca opłaty członkowskiej.
Nieobecność na zajęciach odrobić można w innych grupach prowadzonych w naszym Klubie, za zgodą trenera prowadzącego.
W przypadku nieobecności na treningach przez miesiąc (choroba – po przedstawieniu zwolnienia od lekarza, wyjazd, przypadki losowe) występuje opłata postojowa w wysokości 80 zł.