Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2023 roku

Wniosek do pobrania
Proszę pobrać i wypełnić wniosek (uzupełnić str.1)
Na stronie 2 podać miejsce , które zajął zawodnik/zawodniczka , usunąć zawody w których nie brał udziału.
Wszystkie strony podpisać i dołączyć kopie dyplomów.
Wszystko w komplecie dostarczyć do biura klubu do 30 stycznia 2024 r.